Despre proiect

Proiectul „RowAdventure” își propune să dezvolte turismul în zona transfrontalieră româno-bulgară, pe cursul Dunării, exploatând potențialul natural al ariei, prin promovarea unui mediu ecologic prietenos și sănătos pentru cetățeni și oaspeți, într-un climat curat, în condițiile conservării valorilor culturale și naturale, ținând cont de eco-sistemul delicat al Dunării și al peisajului asigurând, în același timp, dezvoltarea regională durabilă și oportunități pentru crearea unei economii „verzi” în regiune.

Proiectul „RowAdventure” este implementat în parteneriat de către trei entități, după cum urmează:

Beneficiarul principal - Liderul de proiect: Asociația AISSER Călărași

 • Persoană de contact - Andrei Ștefan STOIAN, președinte
 • Adresă: Bulevardul Republicii, nr. 50B, Călărași, România
 • Telefon: 0371/015.145
 • E-mail: office@aisser.ro
 • Website: www.aisser.ro
 • Cont Facebook: www.facebook.com/AISSERCalarasi/

Scopul Asociației este de a conduce proiecte care contribuie la dezvoltarea economică, socială, educațională, culturală, ecologică și turistică în comunitatea locală și regională, în special în zona Dunării de Jos și să susțină toate formele de cooperare economică și socială, multiculturală, sportivă între cele două țări vecine, România și Bulgaria.

Beneficiarul 2 - Asociația „Sport for you and me” („Sport pentru mine și pentru tine”) Vidin

 • Persoană de contact: Stanislav Sashev Stoichkov, președinte
 • Adresă: Strada „Arda”, nr. 8, Kula, Vidin, Bulgaria
 • Telefon: +359888152905/+35929202010
 • E-mail: sport_kayak@abv.bg
 • Website: www.sportzatebimen.com

Asociația „Sport for me and you” are ca domeniu de activitate dezvoltarea, validarea și promovarea sporturilor practice. Asociația promovează cooperarea la toate nivelurile: transfrontalier, regional, interregional, transnațional și local. De asemenea promovează dezvoltarea inteligentă, sustenabilă și incluzivă, precum și protejarea identității transfrontaliere. Asociația dezvoltă competiții sportive și organizează evenimente pilot pentru promovarea îmbunătățirii capacității de conservare și utilizare durabilă a patrimoniului natural, istoric și cultural inlcusiv în regiunile transfrontaliere.

Asociația „Sport for me and you” a câștigat experiență profesională prin implementarea a 10 proiecte ce au avut ca obiectiv promovarea sportului. Totodată a organizat evenimente care stimulează creșterea incluzivă și dezvoltarea durabilă a regiunilor rurale. De asemeena a fost implicată în realizarea de schimburi de experiență între tineri și de workshopuri ce au avut ca scop încurajarea unui stil de viață sănătos și promovarea resurselor patrimoniului natural. Clubul sportiv va susține activitățile proiectului prin oferirea de sportivi profesioniști și canotori pentru a sprijini concurența atractivă în zona transfrontalieră. Clubul este înregistrat în Registrul Național al Organizațiilor Sportive și membru al Federației Bulgare de Canoe și al Federației Bulgare de Culturism.

Beneficiarul 3 – Asociația Club Sportiv ACTIS

 • Persoană de contact: Daniel Bănățeanu, președinte
 • Adresă: Bulevardul Republicii, nr. 50B, Călărași, România
 • Telefon: 0722/468.038
 • E-mail: office@actisclub.ro
 • Website: www.actisclub.ro

Asociația Club Sportiv ACTIS s-a constituit în anul 2015, având ca scop organizarea și administrarea de activități sportive și recreative, promovarea sportului, practicarea acestora de către membrii săi și de toate categoriile de vârstă a amatorilor de mișcare, participarea la activități și competiții sportive. Practic, Asociația își propune să dezvolte o cultură sportivă de masă. Ne propunem să dezvoltăm proiecte bazate pe experiență și pe distracție, în care oamenii care participă la evenimente, de la copii la tineri, părinți și bunici, chiar pot să facă sport, nu doar să audă despre beneficiile sale.

 

Descrierea proiectului

Proiectul „RowAdventure” - cod ROBG 272 este finanțat în cadrul programului INTERREG V-A România - Bulgaria, Apelul 3, în cadrul Axei prioritare 2 „A Green Region”.

Grupul țintă al proiectului

Grupul țintă al proiectului, prin intermediul căruia vor fi organizate plimbări cu caiace și canoe pe Dunăre, în zone cu habitat unic în Uniunea Europeană, este reprezentat de publicul larg interesat de acest tip de activități de aventură, care poate participa la acest gen de expediții.

Așadar, proiectul „RowAdeventure” este dedicat următoarelor categorii de persoane:

 • cei care înțeleg descoperirea imperioasă a naturii, prin mijloace directe;
 • cei care au nevoie de aer proaspat și putin dinamism în viața lor;
 • cei care nu se sperie de aventură, neprevăzut, necunoscut;
 • cei care aleg să trăiască frumusețea locurilor sălbatice direct prin filtrele propriilor simțuri;
 • cei care pot renunța la telefoanele mobile, laptop-uri, în detrimentul socializării reale, inspirării aerului curat, admirării naturii în toate formele ei;
 • cei capabili să resimtă din plin emoția pură transmisă de vibrarea foșnetului frunzelor și lincăitului sur al apei;
 • cei sociabili și solidari, dispuși să împărtășească bucurii și povești la foc de tabară;
 • cei temerari, dar și cei care abia acum încumetă să se încumete...

În vederea strângerii unui număr cât mai mare de participanți la evenimentele nautice, au fost achiziționate ambarcațiuni și echipamente sportive, ce se adresează participanților începători sau profesioniști, familiilor cu copii, precum și persoanelor cu dizabilități. 

Durata proiectului: 18 luni - septembrie 2018 - martie 2020.       

Locul de implementare a proiectului - Regiunea transfrontalieră România – Bulgaria:

 • șapte județe din România: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța;
 • opt districte din Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich.

Prin proiectul „RowAdventure” se urmărește dezvoltarea de pachete integrate de produse turistice în aria eligibilă a proiectului, prin promovarea atât a potențialului turistic dat de patrimoniul natural și cultural considerabil, cât și a potențialului turistic de agrement și recreere – canotaj pe Dunăre.

Obiectivul principal al proiectului

Crearea unui nou produs turistic integrat destinat turiștilor amatori de aventuri (excursii de aventură cu caiace și canoe pentru începători, avansați, familii și persoane cu dizabilități), cu scopul de a facilita o utilizare mai bună a potențialului turistic comun, generând la finalul perioadei de implementare a proiectului 6.033 de înnoptări în regiunea transfrontalieră. Totodată, noile produse turistice vor sprijini dezvoltarea durabilă a regiunii din punct de vedere economic, cultural și social.

Obiectivele specifice sunt următoarele:

 • dezvoltarea a 2 strategii comune pentru îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și cultural;
 • creșterea numărului de înnoptări în aria eligibilă a proiectului – 6.033 de înnoptări, în urma creării noilor produse turistice integrate și funcționalității ambelor centre turistice în perioada implementării proiectului și în perioada de sustenabilitate a acestuia.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt următoarele:

 • 1 nou produs turistic integrat conceput pentru turiștii aventurieri – excursii de aventură cu caiace și canoe pentru amatori începători, profesioniști, familii, precum și pentru persoanele cu dizabilități;
 • 2 strategii/studii de îmbunătățire a utilizării durabile a patrimoniului natural și cultural:
  • 1 strategie comună pentru identificarea traseelor turistice pe Dunăre și explorare a patrimoniului natural și cultural. Strategia va include resurse specifice pentru promovarea și dezvoltarea turismului natural (parcuri naționale și naturale, izvoare termale, păduri și zone cu o frumusețe naturală deosebită etc.) și a turismului cultural (clădiri de patrimoniu cu valoare unică, situri arheologice, monumente istorice și de artă, festivaluri etc.);
  • 1 strategie comună pentru promovarea produselor turistice integrate, inclusiv a atractivității zonei transfrontaliere vizate prin proiect. Strategia va conține: o rețea de promovare a produselor turistice integrate, participarea la târgurile naționale de turism atât în România, cât și în Bulgaria, pentru promovarea produselor turistice integrate;
 • materiale promoționale (roll-up, pliante, broșuri, agende, pixuri eco, memory-stick-uri, brelocuri, rucsace rezistente la apă, pelerine, mănuși pentru padele, tricouri tehnice pentru sporturi de apă, șepci pentru protecție solară);
 • website pentru promovarea produselor turistice integrate;
 • aplicație mobilă cu traseele de pe Dunăre identificate în aria eligibilă a proiectului;
 • promovare pe rețelele de socializare;
 • 6.033 de înnoptări în zona transfrontalieră româno-bulgară generate de crearea noilor produse turistice integrate (numărul de înnoptări fiind calculat pentru perioada de sustenabilitate - 5 ani);
 • 2 centre turistice operaționale (câte un centru pe fiecare parte a frontierei), dotate complet cu echipamente specifice pentru sporturile de apă (în total: 20 de caiace pentru o persoană, 20 de caiace de două persoane, 10 canoe pentru două persoane, 10 canoe pentru patru persoane și 10 bărci pentru persoane cu dizabilităț)i;
 • 14 acțiuni pilot în zona eligibilă a programului, ce vor genera în total 400 de înnoptări în aria eligibilă a proiectului, astfel:
  • 4 excursii de aventură cu caiace;
  • 4 expediții cu canoe;
  • 4 excursii cu bărci speciale;
  • 2 Regate.
UE RO GOV INTERREG